top image

Miljøet i Indre Oslofjord er bestemt av et komplisert samspill mellom naturgitte forutsetninger og direkte og indirekte menneskeskapte påvirkninger.

Fagrådet høstmøte -12.12.22

Fagrådet for indre Oslofjord - høstmøte

 

Agenda:

09.00—09.15    Oppsummering av året v/styreleder Sigurd Grande

09.15—09.30    Status nytt Fagrådprosjekt v/ Kristin Jenssen Sola, Asker

09.30—09.50    Modellering og vurdering av utslippsscenarier 2030 v/Hilde Johansen, Veas.

09.50—10.00    Pause   

10.00—10.20    Modellering av Drammensfjorden og Indre Oslofjord v/André Staalstrøm, NIVA

10.20—11.00    Diskusjon. Moderator: Arnhild Helene Krogh, VAV Oslo

11.00—12.00    Minglelunsj

11.00—12.00    lunsj

 

Åpent møte eller påmelding. Åpent, men påmelding pga. matservering. Påmelding til fagradet@vav.oslo.kommune.no

Antall plasser:  40

Påmeldingsfrist: 08. desember

 

Dato: 12. desember

Klokkeslett: 9-12

Sted:  Herslebs gate 5, møterom 169

For digital deltakelse, send epost til  fagradet@vav.oslo.kommune.no