Fagrådet er et kommunalt samarbeidsorgan for vann- og avløpsteknikk rundt indre Oslofjord

13. juni
Årsmøtet 2023
Fagrådet høstmøte -12.12.22
Fagrådet høstmøte -12.12.22
Årsberetningen 2021
13. september 2021
Årsrapport overvåking av Indre Oslofjord 2020
image
25. august 2021
Toktrapport Indre Oslofjord Mai og juni 2021
Styre & kontaktinformasjon
board image
Fagrådets styre 2022

Leder
Kari Briseid Thingnes, Asker (konstituert leder

Sekretær
Line Kristin Haug  - line.haug@vav.oslo.kommune.no

Styremedlemmer

Kari Briseid Thingnes, Asker
Anette Bjerke, Ås
Knut Bjørnskau, Nordre Follo
Mads Aulie, Bærum                         

Varamedlemmer

Toril Giske, VAV Oslo
Knut Bjarne Sætre, Bærum
Niclas Wigforss, Nesodden
 

 

Kontaktinformasjon

Adresse
fagradet@vav.oslo.kommune.no

Fagrådet for vann- og avløpsteknisk samarbeid i indre Oslofjord
Postboks 4735 Sofienberg
0506 OSLO

Besøksadresse
Herslebs gate 5, 0561 Oslo