top image
Hvor forurenset er sjøbunnen i indre Oslofjord ?

Du kan trygt bade i Indre Oslofjord. Men kartlegging som Fagrådet for vann- og avløpsteknisk samarbeid i indre Oslofjord har fått utført, viser at sjøbunnen i hele fjorden er forurenset. I områder sør for Malmøya, i Lysakerfjorden, utenfor Sandvika og mellom Sjursøya og Malmøya anbefaler vi at det gjøres undersøkelser for å forberede tiltak.

/accounts/fagradetWebNo/uploads/userfiles/files/Hvor%20forurenset%20er%20sj%C3%B8bunnen%20i%20Indre%20Oslofjord_endelig%20.pdf
 

Hele rapporten finner du her:: http://www.indre-oslofjord.no/rapporter-fagraadetsrapport/-11-1