Fagrådet er et kommunalt samarbeidsorgan for vann- og avløpsteknikk rundt indre Oslofjord

image
Oslo, 13.12
Høstmøte 2021
image
Oslo, juni 2021
Hvor forurenset er sjøbunnen i indre Oslofjord ?
13. september 2021
Årsrapport overvåking av Indre Oslofjord 2020
image
25. august 2021
Toktrapport Indre Oslofjord Mai og juni 2021
mai 2021
Risikovurdering av sedimenter i Indre Oslofjord (NGI, januar 2021)
Styre & kontaktinformasjon
board image
Fagrådets styre 2021

Leder
Sigurd Grande, VAV Oslo 

Sekretær
Line Kristin Haug  - line.haug@vav.oslo.kommune.no

Styremedlemmer

Kari Briseid Thingnes, Asker
Nils Erik Pedersen, Ås
Knut Bjørnskau, Nordre Follo
Mads Aulie, Bærum                         

Varamedlemmer

Toril Giske, VAV Oslo
Knut Bjarne Sætre, Bærum
Niclas Wigforss, Nesodden
 

 

Kontaktinformasjon

Adresse
fagradet@vav.oslo.kommune.no

Fagrådet for vann- og avløpsteknisk samarbeid i indre Oslofjord
Postboks 4735 Sofienberg
0506 OSLO

Besøksadresse
Herslebs gate 5, 0561 Oslo