Presentasjoner arrow
Rapporter - Presentasjoner

Presentasjon  av NIVA om status indre Oslofjorden

Presentasjon Nesodden kommune: renseanleggene våre

Årsmøtet 2020: Presentasjon Nordre Follo Renseanlegg IKS

Årsmøtet 2020: Presentasjon BEVAS

Årsmøtet 2020: Presentasjon VEAS

Marte Strand Kvaløs presentasjon av energibrønner i møte 9.4.2018

Innlegget ble presentert av Stein Karlsen, Bærum kommune under møte om energibrønner 9.4.2018

Hva er Oslofjordens økonomiske verdi? presentert av David N. Barton, NINA på markeringen av Fagrådet 40 år.

Spennende historiebok på fjordbunnen presentert av Elisabeth Alve, UiO på markeringen av Fagrådet 40 år.

Har vannkvaliteten blitt dårligere - og hva er i så fall årsakene? presentert av Mats Walday, NIVA på

markeringen av Fagrådet 40 år. 

Den store fjordfortellingen; - status og utfordringer presentert av Haakon Thaulow under markeringen av Fagrådet 40 år.